Austrian INSPIRE
Registry

Binnenduenen

ID:
This version:
Latest version:
Label:
Binnenduenen
Governance level:
Status:
Parents:
Themes:
Application schema:
Code list:
Other formats:

Narrower

Label Governance level Status
Bodensaure Binnenduene national-technical Valid
Bodenbasische Binnenduene national-technical Valid